سرخط

ایران
سوقصد به جان شاهنشاه شهبانو و ولیعهد ایران از سوی کمونیست‌ها ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۲
 تدارک حمله ی نظامی به ایران و تجزیه ی آن، کورش عرفانی
دکتر مک کالو: برنامه واکسیناسیون جهانی از مدتها قبل توسط رهبران جهان از جمله بیل گیتس طراحی شده بود
سازمان بهداشت جهانی به‌طور ناگهانی از نظریۀ نشت آزمایشگاهی ویروس کرونا حمایت می‌کند
بایدن: به‌منظور برنامه‌ریزی برای دومین بیماری همه‌گیر جهانی به پول بیشتری نیاز داریم