سرخط

ایران
تخریب سیمای آیت‌الله حسینعلی منتظری، اعدام داماد او و قرار دادن اعضای خانواده‌اش در حصر یا زندان نشان داد که این رژیم حتی به بنیان‌گذاران خود رحم نمی‌کند. امروز نیز بیش از ۲۰۰۰ روحانی و طلبه در زندان‌های نظام خمینی‌گرا گرفتارند.
وزارت خارجه آمریکا حمایت از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد؛ این گروه را نماینده مردم ایران نمی‌بینیم
عرفان قانعی فرد - ملت ایران ( به ویژه نسل آگاه و نوجوی جوانان امروز )، کسانی را که باعث به قدرت رسیدن خمینی و خامنه ای شدند - و راه گشایان اهریمن بودند - را نخواهند بخشید
در نشست شورای امنیت، چین و روسیه از محکوم کردن جمهوری اسلامی به‌خاطر سرکوب مردم در ایران امتناع کردند
 ‏حکومت نهایت سعی خودش را میکند که  اخبار اعتصابات درز نکند  ‎