اسرائیل و حماس با میانجی‌گری قطر، مصر و آمریکا توقف موقت جنگ را دو روز دیگر تمدید کرده‌اند.