پیتر ناوارو در کتاب جدیدش می‌گوید: «این کتاب دونالد ترامپ را به کاخ سفید برمی‌گرداند»