مقام‌های پاناما: نفتکش «گریس۱» از فهرست شناورهای بین‌المللی خارج شده بود