شی جین‌پینگ رهبران کشورهای گروه ۲۰ را وادار می‌کند واکسن‌های چینی را به رسمیت بشناسند