نامه سرگشاده گروهی از ایرانیان به «نیویورک تایمز» در مورد «تخلفات حرفه‌ای» فرناز فصیحی