۱۸ آذر ۱۳۴۰، روز افتتاح شرکت هفت تپه+ گزارش تصویری