کپلر: اوج‌گیری صادرات گاز مایع ایران؛ ادامه صادرات نفت به چین و هند و ترکیه