کسری بودجه آمریکا در ماه ژوئیه به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید