پژوهش بریتانیا: افراد واکسینه‌شده سویه دلتای کووید۱۹ را به آسانی در خانواده منتقل می‌کنند