وزارت خارجه آمریکا در دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران: خبرنگاران زیادی در ایران و دیگر کشورها همچنان زندانی هستند