وزارت خارجه آمریکا حمایت از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد؛ این گروه را نماینده مردم ایران نمی‌بینیم