واکنش فرانسه به اظهارات روحانی: نقض برجام، تنش‌ها را افزایش می‌دهد