نماینده آمریکا در سازمان ملل: از تمام امکانات و تدابیر براى تمدید تحریم‌هاى جمهوری اسلامی ایران استفاده مى‌کنیم