مقام ایرانی در گفت‌وگو با رویترز: غنی‌سازی به ۵ درصد افزایش می‌یابد