محمد مطیع، بازیگر تئاتر و سینما در خارج از ایران درگذشت