شی و پوتین دیدار کردند و از سیاست‌های یکدیگر در برابر اوکراین و تایوان حمایت کردند