سه عضو کنگره آمریکا خواستار لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران و بازگشت تحریم های سازمان ملل شدند