سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: میانجی‌گری مطرح نیست، اما باید منتظر ماند