روز شنبه ۲۷ام ماه می ۲۰۲۳ برگزاری دومین نشست اندیشکده کوروش بزرگ