روحانی: اگر آمریکا تحریم‌ها را بردارد و به تعهداتش عمل کند امکان دارد گفتگو کنیم!