دکتر رابرت مالون معتقد است کووید۱۹ با ویتامین دی قابل درمان و پیشگیری است