دفتر شهبانو فرح پهلوی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتشار گفت‌وگوی روزنامه ایتالیایی «لیبرو» با واپسین ملکه ایران باعث سوءتفاهم شده است.