درگیری‌ها بین دزفول و اندیمشک «شماری زخمی بر جای گذاشت»