ترامپ قصد دارد پلتفرمی را برای پخش برنامه‌های سانسورشده راه‌اندازی کند