ترامپ خواستار «رفراندم ملی» درباره سیاست‌های دموکرات‌ها شد