تحریم‌ها سکوهای نفتی جمهوری اسلامی را از فعالیت خارج کرده است