ايران جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو همه تحریم‌ها و دادن تضمین توسط آمریکا شد