انتقاد از انتخاب جمهوری اسلامی به‌عنوان نایب رئیس مجمع‌عمومی سازمان ملل