امیرعبداللهیان از احتمال خروج جمهوری اسلامی از «ان‌پی‌تی» خبر داد