افتتاح نمایندگی بانک روسی در تهران برای «انتقال درآمدهای ارزی» جمهوری اسلامی