آمریکا ۱۱ نهاد و شهروند روسیه را به دلیل تلاش برای دخالت در انتخابات ایالات متحده تحریم کرد