«گلشیفته فراهانی» روی فرش قرمز افتتاحیه فستیوال فیلم کن ۲۰۱۹