پاسخ #حجت_کلاشی به ژیار گل خبرنگار بی‌بی‌سی و ارائه بخشی از مدارک جنایات احزاب ضدکُردی کومله و دموکرات: