پیام یک مجارستانی شیفته ایران به مردم ایران: جمهوری اسلامی به زودی سرنگون می‌شود