ویدئوی مستندات ارتش اسرائیل در خصوص مسئولیتِ جهاد اسلامی در انفجار بیمارستان غزه با دوبله فارسی