وقتی شیرزنان سقزی مفهوم شجاعت و آزادی را بازتعریف می‌کنند | برداشتن روسری‌ها از سر