بیانیه مشترک سی نهاد پادشاهی‌خواه در اعلام وکالت به شاهزاده رضا پهلوی‌‎