ترامپ: زمان به رسمیت شناختن الحاق جولان به اسرائیل فرا رسیده است